ferro disseny art
feroo disseny art

 

 
 • A FOR - CAT ( Metall, disseny i art ), podem oferir els serveis de:

  Atenció, consulta o assessorament on line o per telèfon.

  Atenció personalitzada visitant l’exposició als nostres tallers.

  Visita, assessorament i amidaments a peu d’obra.

  Confecció del pressupost.

  Disseny, dibuix o si cal foto muntatge o maqueta del projecte.

  Construcció dels materials i els elements necessaris als nostres tallers.

  Construcció dels materials i els elements necessaris a peu d’obra.

  Servei de transport amb grua, muntatge i acabats de tota l’obra al lloc.

  Servei de sorrejat, desengreixat, imprimat i pintat a peu d’obra.

  Servei de manteniment i conservació
Qui som

Obra Municipal

Productes

Serveis

Contactar